bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 57 verš 12

Já tvou spravedlnost oznámím, a skutky tvé, kteřížť nic neprospějí.