bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 57 verš 9

Chodíš i k králi s olejem, a s mnohými vonnými mastmi svými; posíláš zajisté posly své daleko, a ponižuješ se až do hrobu.