bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 58 verš 4

Aj, k sváru a různici se postíváte, a abyste bili pěstí nemilostivě; nepostíte se tak dnů těch, aby slyšán byl na výsosti hlas váš.