bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 6 verš 1

Léta, kteréhož umřel král Uziáš, viděl jsem Pána sedícího na trůnu vysokém a vyzdviženém, a podolek jeho naplňoval chrám.