bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 6 verš 2

Serafínové stáli nad ním. Šest křídel měl každý z nich: dvěma zakrýval tvář svou, a dvěma přikrýval nohy své, a dvěma létal.