bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 6 verš 4

A pohnuly se podvoje veřejí od hlasu volajícího, a dům plný byl dymu.