bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 6 verš 6

I přiletěl ke mně jeden z serafínů, maje v ruce své uhel řeřavý, kleštěmi vzatý z oltáře,