bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 60 verš 10

I vystavějí cizozemci zdi tvé, a králové jejich přisluhovati budou tobě, když v prchlivosti své ubiji tě, a v dobré líbeznosti své slituji se nad tebou.