bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 60 verš 11

A otevříny budou brány tvé ustavičně, ve dne ani v noci nebudou zavírány, aby přivedli k tobě sílu pohanů, i králové jejich aby přivedeni byli.