bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 60 verš 20

Nezajdeť více slunce tvé, a měsíc tvůj neschová se, nebo Hospodin bude světlem tvým věčným, a tak dokonáni budou dnové smutku tvého.