bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 60 verš 22

Samotný rozmnoží se v tisíce, a nejšpatnější v národ nesčíslný, já Hospodin časem svým brzo způsobím to.