bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 61 verš 11

Nebo jakož země vydává zrostlinu svou, a jakož zahrada símě své vyvodí, tak Panovník Hospodin vyvede spravedlnost a chválu přede všemi národy.