bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 61 verš 6

Vy pak kněží Hospodinovi nazváni budete, služebníci Boha našeho slouti budete, zboží pohanů užívati budete, a v slávě jejich zvýšeni budete.