bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 61 verš 8

Já zajisté Hospodin miluji soud, a nenávidím loupeže při oběti, a protož způsobím, aby skutkové jejich dáli se v pravdě, a smlouvu věčnou s nimi učiním.