bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 62 verš 12

I nazovou syny tvé lidem svatým, vykoupenými Hospodinovými, ty pak slouti budeš městem vzácným a neopuštěným.