bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 62 verš 9

Ale ti, kteříž je shromažďují, budou je jísti, a chváliti Hospodina, a kteříž je zbírají, budou je píti v síňcích svatosti mé.