bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 63 verš 4

Den zajisté pomsty v srdci mém, a léto, v němž mají vykoupeni býti moji, přišlo.