bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 63 verš 6

I pošlapal jsem národy v hněvě svém, a opojil jsem je prchlivostí svou, a porazil jsem na zem nejsilnější reky jejich.