bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 64 verš 10

Města svatosti tvé obrácena jsou v poušť, Sion v poušť, i Jeruzalém v pustinu obrácen.