bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 64 verš 2

(Jako od rozníceného ohně rozpouštějícího voda vře), abys v známost uvedl jméno své nepřátelům svým, a aby se před tváří tvou národové třásli;