bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 64 verš 3

Jako když jsi činil hrozné věci, jichž jsme se nenadáli, sstoupil jsi, před oblíčejem tvým hory se rozplývaly;