bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 65 verš 19

I já plésati budu v Jeruzalémě, a radovati se v lidu svém, aniž se více bude slýchati v něm hlasu pláče, aneb hlasu křiku.