bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 7 verš 12

I řekl Achas: Nebudu prositi, aniž budu pokoušeti Hospodina.