bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 8 verš 1

I řekl mi Hospodin: Vezmi sobě knihu velikou, a napiš na ní písmem lidským: K rychlé kořisti pospíchá loupežník.