bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 8 verš 9

Puntujtež se lidé, však potříni budete, (nýbrž pozorujte všickni v daleké zemi), přepašte se, však potříni budete, přepašte se, však potříni budete.