bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 9 verš 13

Protože se lid ten nenavrací k tomu, kterýž jej bije, a Hospodina zástupů nehledají,