bible
bible

Proroctví Izaiáše proroka kapitola 9 verš 14

Protož odetne Hospodin od Izraele hlavu i ocas, ratolest i sítí jednoho dne.