bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 11 verš 9

Tehdy řekl mi Hospodin: Nalézá se spiknutí mezi muži Judskými, a mezi obyvateli Jeruzalémskými.