bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 24 verš 10

A budu posílati na ně meč, hlad a mor, dokudž by do konce vyhlazeni nebyli z země, kterouž jsem byl dal jim i otcům jejich.