bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 24 verš 4

I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: