bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 24 verš 6

Obrátím zajisté oči své k nim k dobrému, a přivedu je zase do země této, kdežto vzdělám je, a nezkazím, štípím je, a nevypléním.