bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 24 verš 7

Nebo dám jim srdce, aby znali mne, že já jsem Hospodin. I budou mým lidem, a já budu jejich Bohem, když se obrátí ke mně celým srdcem svým.