bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 25 verš 20

I všecku tu směsici, totiž všecky krále země Uz, všecky také krále země Filistinské, i Aškalon, i Gázy, i Akaron, i ostatek Azotu,