bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 33 verš 1

Potom stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi po druhé, když ještě zavřín byl v síni stráže, řkoucí: