bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 33 verš 12

Takto praví Hospodin zástupů: Na místě tomto popléněném, tak že není žádného člověka ani hovada, i ve všech městech jeho bude ještě obydlé pastýřů, kdež by chovali stáda.