bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 33 verš 14

Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž vykonám slovo to výborné, kteréž jsem mluvil o domu Izraelovu a o domu Judovu.