bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 33 verš 15

V těch dnech a za času toho způsobím to, aby zrostl Davidovi výstřelek spravedlivý, kterýž konati bude soud a spravedlnost na zemi.