bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 33 verš 17

Nebo takto praví Hospodin: Nebudeť vypléněn muž z rodu Davidova, ješto by neseděl na stolici domu Judského.