bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 33 verš 18

Z kněží také Levítských nebude vypléněn muž od tváři mé, ješto by neobětoval zápalu, a zapaloval suchou obět, a obětoval obět po všecky dny.