bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 33 verš 19

Potom stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, řkoucí: