bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 33 verš 2

Takto praví Hospodin, kterýž učiní to, Hospodin, kterýž sformuje to, potvrdí toho, Hospodin jméno jeho: