bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 33 verš 20

Takto praví Hospodin: Jestliže budete moci zrušiti smlouvu mou se dnem, a smlouvu mou s nocí, aby nebývalo dne ani noci časem svým: