bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 33 verš 22

A jakož nemůže sečteno býti vojsko nebeské, ani změřen býti písek mořský, tak rozmnožím símě Davida služebníka svého, a Levítů mně přisluhujících.