bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 38 verš 15

I řekl Jeremiáš Sedechiášovi: Oznámím-liť, zdaliž mne konečně neusmrtíš? A poradím-liť, neuposlechneš mne.