bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 38 verš 21

Jestliže pak nebudeš chtíti vyjíti, toto jest slovo to, kteréž mi ukázal Hospodin,