bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 38 verš 24

Tedy řekl Sedechiáš Jeremiášovi: Žádný ať neví o věcech těchto, abys neumřel.