bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 38 verš 28

Jeremiáš pak seděl v síni stráže až do toho dne, v němž dobyt jest Jeruzalém, kdežto byl, když dobýván byl Jeruzalém.