bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 38 verš 3

Takto praví Hospodin: Jistotně vydáno bude město toto v ruku vojska krále Babylonského, a vezme je.