bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 45 verš 2

Takto praví Hospodin Bůh Izraelský o tobě, ó Báruchu.