bible
bible

Proroctví Jeremiáše proroka kapitola 45 verš 3

Řekls: Jižtě mi běda, nebo přičiní Hospodin zámutku k bolesti mé. Ustávám v úpění svém, a odpočinutí nenalézám.